Fempunkters program för stabilitet

Stifta nya lagar som skyddar grundlagen

 • Förbjuda religiösa partier att kandidera och träda in riksdagen för att minska religiösa motsättningar och öka skyddet mot religionsfriheten.
 • Förbjuda partier som baserar sin politik på etnicitet att kandidera eller träda in i riksdagen för att skydda etniciteter och minska motsättningar.

Integration

 • Återvandring för folkgrupper och vissa etniciteter som försvårar integrationen som kommit till Sverige efter 1900-talet.
 • Skydda övriga etniciteter genom att stifta nya lagar.
 • Asylstopp

Förstatliga skolan

 • Eliminera friskolor och privata skolor för att göra skolan helt statlig.
 • Öka standarden och kvalitet på skolan.
 • Öppna gymnasieskolor som förberedande för värnplikt och militärliv.

Yttrandefrihet och media

 • En tillsynsmyndighet som aktivt granskar media och betygsätter deras sanningshalt. Myndighetens samtliga underlag och granskningar skall vara transparanta, det vill säga offentliga för allmänheten.
 • Vissa brott begränsar yttrandefriheten, dessa brott ska begränsas för att öka yttrandefriheten.

Kriminalitet

 • Minska belastningsregistrets tid för samtliga brott till fem år som huvudregel, undantagsvis brott som skapar bestående lidande som till exempel mord, pedofilbrott och våldtäkt, dessa skall registreras på livsstid.
 • Öka skadeståndet vid fällande domar till både staten och målsägare.
 • Minska frihetsberövandeåtgärder och i stället öka påföljder som skyddstillsyn och fotboja.

Fempunkters program | Krar Al-hamede (kraralhamede.se)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *